Biomedical Engineering Department

 

Dr. Öğr. Üyesi ERSİN EMRE ÖREN

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Söğütözü Cad. No: 43,
Söğütözü, Ankara, 06560 TÜRKİYE
e-posta: eeoren@etu.edu.tr
telefon: +90 (312) 292-4514 (ofis); +90 (312) 292-4585 (lab)
fax: +90 (312) 292-4091
Ersin Emre Oren
ENGLISH
Bionanodesign Research Highlights

Mayıs 2023 itibarıyla:    Science Citation Index: Total # of citations: 1758, h-index: 23
                                    Google Scholars: Total # of citations: 2639, h-index: 25; i10-index: 32

ÖREN ARAŞTIRMA GRUBU / BİYONANOTASARIM LABORATUVARI

Bionanotasarım Laboratuvarı

Ören Araştırma Grubu hesaplamalı biyo(nano)teknoloji ve malzeme teorisi konularında temel ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Başlıca araştırma konuları: organik/inorganik arayüzeyler, protein/peptit yapı tahmini ve tasarımı, yüzey/arayüzey dengesizlikleri, ince film büyümesi ve kuantum nokta oluşumlarının modellenmesi.

TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyonanotasarım Laboratuvarını Sanal Ortamda Gezebilirsiniz!

AÇIK POZİSYONLAR

TOBB ETÜ, Biyomedikal Mühendisliği ve Mikro ve Nano Teknoloji Doktora veya Lisans Üstü programlarına öğrenciler alınacaktır. Başvurular, burslar ve bursluluk kriterleri hakkında bilgi için: Fen Bilimleri Enstitüsü

Ören Araştırma Grubu yüksek motivasyona sahip lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile beraber doktora sonrası araştırmacılar ile de ilgilenmektedir. Gurubumuzda öğrenciler hesaplamalı biyo(nano)teknoloji ve malzeme teorisi konularında temel ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedirler. Uygun adayın malzeme bilimi, mühendislik, fizik ve uygulamalı matematik konularında eğitimli olması beklenir. Adayların, programlama (C++, Mathcad, etc.), yüzey/arayüzey dengesizlikleri, moleküler dinamik, homoloji modellemesi ve biyoinformatik konularında deneyimli olmaları tercih nedeni olup zorunlu değildir. İlgilenen adaylar Dr. E. E. Oren'e (eoren@etu.edu.tr) CV ve referans listelerini gönderebilirler.

DÜZENLENEN KONFERANSLAR

Beyond, 2023       Bionanodesign Symposium, IMRC 2016        IWPMEO II, 2013        Chemical Physics Congress X Bionanodesign @ TwitterBionanodesign @ Twitter

Haberler

13 Şubat 2023: "Kendiliğinden hizalanan nanobağlantılar ile tek moleküllü entegre devreler" üzerine yaptığımız çalışma, ACS Nano’da kapak makalesi olarak yer aldı.

04 Eylül 2013: "DNA nanopores as artificial membrane channels for bioprotonics" adlı çalışmamız Nature Communications dergisinde yayınlandı.

01 Ağustos 2021: "DNA/RNA tabanlı moleküler elektronik" üzerine yaptığımız çalışma, Nanoscale Horizons’da kapak makalesi olarak yer aldı.

05 Kasım 2018: "Detection and identification of genetic material via single-molecule conductance" adlı çalışmamız Nature Nanotechnology dergisinde yayınlandı.

21 Haziran 2017: Dr. Ören Moleküler Elektronik Çalıştayı'nı düzenledi.

06 Mart 2017: Dr. Ören Stanford Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde davetli konuşma verdi.

14-19 Ağustos 2016: Dr. Ören 14-19/08 2016 tarihleri arasında Cancun, Meksika'da Bionanodesign adlı sempozyumu düzenledi.

23 Mayıs 2013: Dr. Ören, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA GEBİP) Ödülünü kazandı.

19 Aralık 2012: Dr. Ören, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın 2012 Yılı Araştırma Teşvik Ödülünü aldı.

www TOBB ETÜ